18 sierpień 2011

Wycieczka nr 28 - 28.08.2011

Zarząd Oddziału PTTK „Sudety Zachodnie” wraz z redakcją „Nowin Jeleniogórskich” organizują w dniu 28 sierpnia 2011 r. wycieczkę nr 28. Wyjazd z Jeleniej Góry pociągiem o godz. 9.50 do stacji Pilchowice Zapora. Tam będzie oczekiwać na turystów prowadzący wycieczkę Paweł Idzik z Wlenia. Trasa wycieczki długości 14 km prowadzi przez środkową część Parku Krajobrazowego Doliny Bobrów. Drogą wzdłuż jeziora dochodzimy do zapory przegradzającej rzekę Bóbr. Wybudowana w latach 1904-1912 kamienna zapora o długości 280 m i wysokości 62 m jest największą w Sudetach, tworzy jezioro o powierzchni 240 h. Poniżej zlokalizowana jest elektrownia wodna z 5 turbinami. Po zejściu schodami obok elektrowni przekraczamy most na Bobrze i wzdłuż rzeki dochodzimy do wylotu Dzikiego Wąwozu. Malowniczy, dolny odcinek Maciejowickiego Potoku zwany Dzikim Wąwozem z ciekawymi skałkami i niewielką kaskadą doprowadza nas do Maciejowca. We wsi znajduje się cenny zespół parkowo-pałacowy: dwór z XVII w., czysty przykład renesansowej architektury, przez wiele lat popadał w ruinę, obecnie odbudowywany; klasycystyczny dwukondygnacyjny pałac z obszernym gankiem; ośmioboczna barokowa kaplica Wniebowzięcia NMP z 1692r. Wokół pałacu i kaplicy rozciąga się rozległy park krajobrazowy z cennymi okazami drzew. Z Maciejowca szlakiem żółtym przez Pokrzywnik idziemy na wzgórze Stanek, znakomity punkt widokowy na Jezioro Pilchowickie. Następnie przechodzimy przez rzekę Kamienicę i wzdłuż Jeziora Wrzeszczyńskiego podążamy do Siedlęcina. Tu zwiedzamy Wieżę Książęcą z unikatowymi polichromiami z początku XIV wieku oraz dwa kościoły: gotycki Św. Mikołaja i barokowy MB Nieustającej Pomocy. O godzinie 18.10 odjeżdżamy pociągiem do Jeleniej Góry. Odbycie wycieczki daje 19 punktów do OTP i do odznaki regionalnej TDŚl. Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków, członkowie PTTK z opłaconą składką objęci są ubezpieczeniem zbiorowym.