Henryków – Wojsławice

Trasa: Jelenia Góra – Henryków – Wojsławice – Jelenia Góra


Henryków - stara wieś klasztorna malowniczo położona u podnóża Wzgórz Strzelińskich. Na pocz. XIII w. Henryk Brodaty zaprosił do Henrykowa cystersów z Lubiąża. W latach 1268 - 1273 opat Piotr napisał tutaj słynną Księgę henrykowską, z pierwszym zdaniem w języku polskim wśród tekstu łacińskiego. Dzisiejsze Opactwo Henrykowskie, otoczone urokliwym parkiem, to jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w Polsce.

Zwiedzamy barokowy klasztor z końca XVII w. z reprezentacyjnymi salami Dębową, Purpurową i Refektarzem oraz gotycki kościół klasztorny z barokowym wystrojem wnętrza - znajdują się w nim jedne z najpiękniejszych stalli w Europie. Oprócz kaplic i licznych ołtarzy można podziwiać obrazy namalowane przez wybitnego artystę baroku Michała Willmanna i jego uczniów.


Wojsławice – zwiedzamy tu ogród dendrologiczny założony w 1880 r. przez Fritza von Oheimba. Dzisiaj Park- Arboretum jest placówką naukowo-badawczą i dydaktyczną Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego znaną z bogatego zbioru rododendronów i rzadkich drzew iglastych. Tutejsza kolekcja rododendronów i azalii - które najpiękniej kwitną w maju - należy do najstarszych i największych w Polsce. W ogrodzie są również okazy roślin z różnych stron świata, w tym takie unikaty jak: sośnica japońska, mamutowiec olbrzymi, cedr libański, cedrzyniec kalifornijski, głowocisy, kolekcja klonów japońskich, tulipanowiec amerykański, kasztan jadalny i inne. Kolekcja obejmuje ok. 1500 gatunków roślin drzewiastych, 470 gatunków różaneczników a także inne krzewy i wrzosowate.