Żagań - Ochla

Żagań - Ochla


Program wycieczki:


Trasa: Jelenia Góra – Żagań – Ochla – Piotrowice – Jelenia Góra


Żagań – miasto powiatowe w województwie lubuskim, gdzie zwiedzamy barokowy Pałac Książęcy z pięknymi wnętrzami, zdobionymi bogatą sztukatorską dekoracją klasycystyczną oraz Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych, gromadzące pamiątki po istniejących tu w czasie II wojny światowej obozach jenieckich (w obozie Stalag Luft III dla lotników miała miejsce w marcu 1944 roku ucieczka 76 jeńców – spośród ujętych 73 uciekinierów 50 rozstrzelano, wydarzenie to doczekało się wielu publikacji i ekranizacji – w 1963 roku nakręcono film „Wielka Ucieczka” ze Stevem McQueenem i Charlesem Bronsonem w rolach głównych)


Ochla – wieś położona na południe od Zielonej Góry, znajduje się tu Muzeum Etnograficzne (skansen) gromadzące na obszarze 13 ha 35 zabytkowych obiektów budownictwa wiejskiego z 17 miejscowości regionu. Do najcenniejszych należą najstarszy zachowany dom z Potrzebowa (1675 r.) oraz wieża winiarska z Budachowa (XVIII w.). W zabudowie"skansenowskiej wsi" wykorzystano zastany układ dróg, pól, łąk, lasów i wód. W przestrzeni tej prowadzone są tradycyjne uprawy polowe.

Wnętrza zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych prezentują tradycyjną kulturę materialną, społeczną i duchową mieszkającej tam ludności. Znaczną część zbiorów prezentowanych na ekspozycjach stanowią dawne, tradycyjne tkaniny i ubiory ludowe. Ekspozycje uwzględniają różne dziedziny życia wsi: rzemiosło, rolnictwo, hodowlę zwierząt gospodarskich.

Piotrowice – wieś w pobliżu Przemkowa, oglądamy tu pomnik przyrody : Dąb Chrobry – najstarszy dąb w Polsce (około 760 lat).